رینگ لیفتراک

Forklift Tire Rims

  • لاستیک لیفتراک

یک لیفتراک می تواند یک دارایی بسیار سودمندی برای کسب و کار باشد. نه تنها می توانند وظایف عملیاتی در انبار را ساده تر کند، بلکه می تواند کار چندین نفر را نیز انجام دهد و کار را سریع و موثر انجام دهد. لیفتراک ها قطعات پیچیده ای از ماشین آلات هستند بنابراین در هر صورت برای حفظ و نگهداری صحیح آنها می بایست مرتب آنها مورد بررسی روزانه قرار گیرند. یکی از این موارد توجه به رینگ لاستیک لیفتراک می باشد.

تایر به عنوان آخرین عضو گردنده از سیستم انتقال قدرت می باشد که نقش مهمی را در کنترل لیفتراک بر عهده دارد. پس انتخاب لاستیک و رینگ لیفتراک و نگهداری از آن، از عوامل مهم برای عملکرد هر چه بهتر این عضو از سیستم محسوب می گردد.