در هنگام تهیه لیفتراک، علاوه بر المانهای مختلفی که وجود دارد، نوع لاستیک لیفتراک جزء المانهای اصلی انتخاب لیفتراک می باشد. لاستیک های لیفتراک دارای دو نوع اصلی، لاستیک لیفتراک بادی و لاستیک لیفتراک توپر می باشند. انتخاب لاستیک مناسب برای لیفتراک متناسب با کاربرد آن، بسیار مهم است. در اینجا به جوانب مثبت و منفی این نوع لاستیک ها می پردازیم.