تست باطری لیفتراک

تست باطری لیفتراک | تست باطری لیفتراک برقی | تست باطری لیفتراک دیزل | تست باطری لیفتراک دوگانه سوز

یکی از وسایلی ارزشمندی که تعمیرگاه های لیفتراک از آن برخورداند دستگاه هیدرومتر (Hydrometer) یا به عبارتی همان اسید سنج ( نشان دهنده قدرت اسید باطری) است . این وسیله به کمک سنجش چگالی اسید باطری ( جرم حجمی ) و با توجه به درجه بندی هایی که دارد براحتی میزان شارژ بودن یا نبودن آن را نشان می دهد .

همان طور که در شکل پیداست این وسیله از یک حباب مکنده در بالای وسیله برای مکش اسید باتری از درون سل ها و یک میله نازک برای قرار گرفتن در سل ها تشکیل شده است . درون این هیدرومتر یک کپسول شناور قرار دارد و با مکش اسید باتری به درون لوله اصلی ، این کپسول شناور می شود . داخل محفظه شیشه‌ای ، یک کپسول شناور قرار گرفته که با مکش اسید باتری به درون لوله اصلی شناور می شود و به صورت سبز ، سفید ، قرمز رنگ آمیزی شده‌است و به صورت چگالی اسید درجه بندی شده‌است.

برای تعیین غلظت مایع داخل باتری یا ظرف اسید ، ابتدا باید گوی پلاستیکی را فشار داده تا هوای آن خارج شود و سر باریک لاستیکی هیدرومتر را داخل هر یک از سل های باتری لیفتراک قرار داد و سپس گوی لاستیکی را رها می‌کنیم. مقداری از مایع داخل باتری وارد محفظه شیشه‌ای می‌شود. کپسول مدرج طبق قانون ارشمیدس در مایع ، شناور می‌ماند. هر چه مایع رقیقتر باشد کپسول در آن بیشتر فرو رفته و هر چه غلیظتر باشد برعکس.

بعد از مکش اسید کافی است چند ثانیه منتظر بمانید تا ارتفاع اسید پایدار بماند و هیدرومتر را تکان ندهید و بصورت کاملا عمودی نگه دارید . مشاهده میکنید که ارتفاع اسید درون لوله ثابت می شود و کپسول در آن شناور می ماند . همانطور که گفته شد روی کپسول سه رنگ سبز ، سفید و قرمز وجود دراد . هر کدام از این رنگ ها نشان دهنده حالت خاصی است و این محدوده رنگی بین اعداد ۱٫۲ تا ۱٫۳ کالیبره شده است .

همان طور که در شکل پیداست در هنگام تست باطری لیفتراک، اگر ارتفاع اسید درون لوله اصلی روی خط قرمز ثابت شد نشان می دهد که باطری لیفتراک شارژ خالی کرده یا اصطلاحا دشارژ شده است . اگر در محدود سفید رنگ باشد یعنی باطری لیفتراک نیمه شارژ می باشد و اگر در محدود سبز رنگ قرار بگیرد نشان می دهد که باتری مورد نظر به اندازه کافی شارژ داشته و سالم است .
همان طور که ذکر شد محدوده رنگی میان اعداد ۱٫۲ تا ۱٫۳ درجه بندی شده است و این درجه بندی بر اساس واحد جرم حجمی گرم بر سانتی متر مکعب هست که میزان چگالی اسید را نشان می دهد . در زیر بر اساس عدد خوانده شده از روی این درجه بندی میزان شارژ تقریبی باتری را مشاهده می کنید .

 عدد خوانده شده بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب میزان شارژ باتری در حسب درصد
 ۱٫۲۹ – ۱٫۲۷ ۱۰۰ – ۷۵
 ۱٫۲۵ – ۱٫۲۳ ۷۵ – ۵۰
 ۱٫۲۵ – ۱٫۱۱ ۵۰ – ۲۵
 کمتر از ۱٫۱ باتری خالی است