شمع گرمکن  (Glow plug) :

در موتورهای دیزل، برخلاف موتورهای بنزینی از شمع جرقه زن برای انجام احتراق استفاده نمی‌شود. در موتور دیزل فشرده سازی هوا باعث افزایش درجه حرارت دیزل و متعاقباً احتراق خود بخود آن خواهد شد. فشار بالا و اسپری شدن سوخت رخ دادن یک احتراق کامل و کنترل شده را تضمین می‌کند. بالا آمدن پیستون در سیلندر و فشرده شدن هوا در آن علت اصلی افزایش دمای هوای درون آن است. هنگامی که موتور سرد است دمای هوای ورودی نیز پایین است و علاوه بر آن که هنگامی که هوا فشرده شد و گرم شد، مقداری از این گرما را با دیواره سرد سیلندر تبادل خواهد نمود که همین امر باعث کاهش هرچه بیشتر دمای هوای فشرده خواهد شد. به همین علت این مشکل را توسط شمع تابشی (شمع گرمکن glow plug) برطرف می کنند، یعنی زمانی که موتور دیزلی سرد است و هوای داخل سیلندر شرایط لازم برای عمل احتراق را ندارد از یک شمع گرمکن در محفظه احتراق اولیه موتور های دیزلی استفاده می کنند تا محفظه احتراق را پیش گرم کند. این شمع توسط جریان الکتریکی گرم شده و محفظه احتراق را گرم و دمای هوای داخل سیلندر را در زمان سرد بودن موتور برای امکان استارت خوردن خودرو افزایش می‌دهد.