لیفتراک‌ها بیشتر از ماشین‌ها واژگون می‌شوند و هدایت آن‌ها سخت‌تر است، که رانندگی ایمن آنها را دشوارتر می‌کند. بنابراین بایستی اموزش هایی را قبل از رانندگی با لیفتراک گذرانده باشید و پس از دریافت گواهینامه مربوط، می توانید بارهای سنگین را به راحتی بلند کرده و حمل کنید.

شروع رانندگی با لیفتراک

از لیفتراک بالا بروید و کمربند ایمنی را ببندید. بهتر است از سمت چپ سوار لیفتراک شوید. با یک دست دستگیره نزدیک جلوی کابین و با دست دیگر پشتی صندلی را بگیرید. پای خود را روی پله بگذارید و خود را روی صندلی بلند کنید. هنگامی که نشستید، کمربند ایمنی لیفتراک را ببندید تا در مقابل حوادث غیر قابل پیش بینی ایمن باشید.
توجه کنید که هنگامی که سوار کابین می شوید، هرگز فرمان را نگیرید.

https://www.wikihow.com/Drive-a-Forklift