نگهداری باطری لیفتراک

نگهداری باطری لیفتراک

باتری لیفتراک

در اکثریت باطری های جدید لیفتراک برقی عمر مفیدی که برای آن در نظر گرفته می شود 1500 سیکل کاری می باشد. که برای اطلاع از طول عمر باطری (Life time) می توان به کاتالوگ مربوط به محصول مورد نظر مراجعه نمود. پس با هربار شارژ کردن باطری یک چرخه یا سیکل کاری از عمر باطری کاسته خواهد شد.

برای یک باطری لیفتراک که در طول روز یکبار شارژ می شود (300 بار در سال) ، 1500 سیکل کاری با 5 سال معادل خواهد شد. می توان با رعایت مطالب زیر به عمر باطری افزود.

به یاد داشته باشید، باطری نیروی محرکه لیفتراک های برقی است پس با مراقبت از منبع انرژی این نوع از لیفتراک ها ، این دستگاه می تواند مدت زیادی برای کارخانه یا شرکت ها مفید واقع شود.

نگهداری باطری لیفتراک های برقی یک عامل بسیار مهم فراموش شده است. با کمی دانش و اطلاع از سرویس و نگهداری باطری لیفتراک های برقی میتوان عمری طولانی را برای این نوع باطری ها متصور شد.  این عامل مهم منجر به کاهش هزینه ها، ایمنی بیشتر و افزایش عمر باطری خواهد شد. در حال حاضر درصد قابل توجهی از لیفتراک به صورت الکترونیکی طراحی شده اند. در عین حال باطری این دستگاه بسیار گران است. بنابراین سویس و نگهداری و مراقبت مناسب به طول عمر خود لیفتراک و باتری آن می افزاید. با رعایت این نکات کلیدی موارد زیر را تجربه خواهید کرد که عبارتند از:

  • کاهش هزینه ها
  • افزایش ایمنی
  • عملکرد بهتر
  • و افزایش طول عمر باطری

با توجه به شرایط کاری سنگین تجهیزات انبارداری از جمله لیفتراک، نیروی محرکه (باطری) این نوع دستگاهها برای عمر طولانی طراحی شده اند. حتی با در نظر گرفتن اینکه این نوع باطری ها برای یک عمر طولانی طراحی شده است در کنار آن نیز باید این اطمینان حاصل شود که نحوه شارژ این باطری ها بگونه ای باشد که شرکت سازنده برای آن طراحی و پیش بینی کرده است. غفلت و یا هرگونه سهل انگاری در این مورد باعث تحمیل هزینه های اضافی بر شرکت ها و یا کارخانجاتی می شود که از این وسایل جابجایی استفاده می کنند.

  • بهتر است که شارژ کامل باطری در انتهای شیفت و پس از 8 ساعت کاری صورت گیرد و یا باطری زمانی شارژ شود که  حداقل 30% از آن دشارژ شده باشد . ( در نظر داشته باشید که با هر بار شارژ یک سیکل از عمر باطری کاسته می شود پس استفاده کامل از باطری لیفتراک و در انتها شارژ کامل آن توصیه می شود)
  • مایع الکترولیتی داخل باطری قبل از شارژ باید حداقل 10 درجه سانتی گراد باشد پس بهتر است که شارژ باطری در محیطی با تهویه مناسب صورت گیرد در غیر اینصورت شارژ کامل انجام نخواهد شد.
  • تنها جریان مستقیم (DC) باید برای شارژ استفاده شود.
  • از کاهش بیشتر از 80% انرژی باطری شدیدا اجتناب شود برای اینکه اینکار عمر باطری را بشدت کاهش خواهد داد.
  • هرگز یک چرخه شارژ را اگر غیر ضروری است قطع نکنید؛  پیشنهاد می شود وقتی تصمیم به شارژ باطری گرفته شد اجازه داده شود فرآیند شارژ تا انتها صورت گیرد.