الحاقیه لیفتراک

الحاقیه لیفتراک

شرکت آذران پیشرو صنعت نظر به اهمیت صنعت جابه جایی مواد در اجرا و پیشبرد اهداف والای پروژه های ملی و صنعتی کشور با هدف ایجاد یک مجموعه متخصص در زمینه فروش الحاقی لیفتراک اقدام به فروش انواع الحاقیه ار برندهای معتبر جهانی نموده است. در این راستا الحاقیه های زیر را برای سهولت انجام کارها به شرکت ها و کارخانجات پیشنهاد می کند.

 ساید شیفتر (Side Shifter) لیفتراک نوعی الحاقیه لیفتراک است این الحاقی برای هدایت و جابحایی عرضی بار در هنگام تخلیه و یا بارگیری در لیفتراک توسط تغییر مکان دو شاخک بطور هیدرولیکی انجام می دهد.

فورک پوزیشنر (Fork Positioner) لیفتراک نوعی الحاقیه لیفتراک است این الحاقی هدایت بارهایی با اندازه مختلف را به آسانی و بسیار سریع توسط تنظیم فاصله شاخک بطور هیدرولیکی انجام می دهد و برای حمل و انتقال پالت هایی با اندازه های مختلف و انتقال بارهای بزرگ و … به کار میرود.

عدل گیر لیفتراک نوعی الحاقیه لیفتراک است که این الحاقی هدایت بارهایی را بدون پالت با اندازه بازوهای مختلف تسهیل می کند و برای حمل و انتقال کالاهایی همانند ورق های کاغذی، خمیر کاغذ، منسوجات، پنبه خام، صنایع کنف خام، و محصولات بازیافتی و … به کار میرود. 

رول گیر لیفتراک نوعی الحاقیه لیفتراک است که این الحاقی انتقال رول های کاغذی و انواع انواع لوله های بزرگ را در صنایعی همانند صنایع کاغذی و چاپ با بازوهایی که قابلیت چرخش۳۶۰درجه دارند به آسانی ممکن می کند .

بلوک گیر لیفتراک (Block Clamps) لیفتراک نوعی الحاقیه لیفتراک است که برای حمل و جابجایی انواع بلوک ساختمانی به وسیلۀ لیفتراک بکار میرود.

کارتن کلمپ لیفتراک نوعی الحاقیه لیفتراک است که این الحاقی انتقال بارهایی بدون پالت و سست را مانند جعبه های کارتونی را توسط بازوهای آلومینیومی بزرگ و نازک ممکن می کند که حمل محصولات برقی، غذایی، شیمیایی و … به کار میرود.

کویل گیر (Carrying Rams) لیفتراک نوعی الحاقیه لیفتراک است که برای حمل و جابجایی انواع رول های طولانی مانند فرش و لاستیک و بارهای کیسه مانند که حمل آن توسط پالت امکان پذیر نمی باشد به وسیلۀ لیفتراک بکار میرود.

بشکه گیر لیفتراک نوعی الحاقیه لیفتراک است که این الحاقی ساختار مکانیکی ساده ای دارد تا بشکه ها را انتقال دهد و به آسانی با شاخک ها متناسب می شوند و بدین ترتیب حمل و انتقال بارهای گرد و بشکه ای را در صنایع شیمیایی، رنگ، جوهر، چسب و صنعت ضایعات و بارگیری و تخلیه بشکه در کشتی ها به کار میرود.

الحاقیه لیفتراک | فروش الحاقی لیفتراک | تعمیر الحاقی لیفتراک | ساخت الحاقی لیفتراک | نمایندگی الحاقی لیفتراک | تامین الحاقی لیفتراک | واردات الحاقی لیفتراک | الحاقیه رول گیر لیفتراک |  الحاقیه عدل گیر لیفتراک |  الحاقیه بغل گیر لیفتراک |  الحاقیه بشکه گیر لیفتراک |  الحاقی بلوک گیر لیفتراک |  الحاقی سایدشیفت لیفتراک |  الحاقی لیفتراک