یدک کش برقی

یدک کش برقی

یدک کش های 2 الی 6 تن الکتریکی این شرکت از سیستم الکترونیک و الکتروموتور  AC استفاده می کند و کنترلر آن ساخت کورتیز امریکا و یا داناهر سوئد می باشد که از تکنولوژی های روز مورد استفاده در اروپا و امریکا محسوب می شود. این دستگاه بهترين وسیله براي جابجايی در سالنهاي کم عرض و قدرت مانور در فضاي محدود به دلیل طول کم می باشد .

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

یدک کش برقی | فروش یدک کش برقی | نمایندگی یدک کش برقی | واردات یدک کش برقی | یدک کش دیزل | یدک کش برقی 6 تن